Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​Leerlijn Taxeren

 

Het doel van de Leerlijn Taxeren is om het kennisniveau van alle praktiserende taxateurs te verhogen. Het verhogen van dit kennisniveau is noodzakelijk gezien de ontwikkelingen in de markt en de strengere eisen van de opdrachtgevers en de AFM. Insteek is dat iedereen in kan stromen op het niveau waarop het huidige kennisniveau zich bevindt. Er is een vragenlijst beschikbaar en er worden diverse instaptoetsen ontwikkeld om ieders niveau vast te stellen.

 

De Leerlijn Taxeren is in eerste instantie aangeboden aan commercieel vastgoed taxateurs (BV)  en is ook beschikbaar voor de agrarische taxateurs (A&LV).

Afhankelijk van verdere ontwikkelingen komt de leerlijn in een later stadium ook voor Wonen taxateurs beschikbaar.

N.B.: staat u ingeschreven in zowel de Kamer BV als LV en voldoet u aan de REV instroomeisen, dan kunt u ervoor kiezen om deel te nemen aan deel 4 van de Leerlijn Taxeren BV of A&LV (REV opleiding).

 

De Leerlijn Taxeren, voor zowel BV als A&LV, bestaat uit 4 delen. De precieze invulling van de vier delen kan onderling verschillen. De Leerlijn eindigt met de REV module (Kwaliteitsborging). Hiermee kunnen ervaren taxateurs de titel 'Recognised European Valuer' halen, die de NVM twee maal per jaar mag uitreiken in het kader van het TEGoVA lidmaatschap.


De lijst met alle namen van de NVM taxateurs met een REV titel, kunt u op de website van NVM​ zien.

 

De vier delen van de Leerlijn Taxeren:

  1. Leerlijn Taxeren deel 1: Basiskennis

  2. Leerlijn Taxeren deel 2: Taxatiemethoden

  3. Leerlijn Taxeren deel 3: Object- en Marktanalyse

  4. Leerlijn Taxeren deel 4: Kwaliteitsborging (REV opleiding)

Meer informatie Leerlijnen Taxeren BV en A&LV