Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​Jaarlijkse Educatie

Wanneer u als makelaar/taxateur bent aangesloten bij een register of branchevereniging, betekent dit dat u ieder jaar een bepaald aantal uren of dagen educatie volgt. Bij de Academie voor Vastgoed noemen we dit Jaarlijkse Educatie. Op deze pagina vindt u een uitgebreide uitleg van de grootste registers/brancheverenigingen en de bijbehorende studieverplichtingen in 2017.

Studieverplichting 2017

In onderstaande tabel ziet u schematisch weergegeven wat de studieverplichting is van de grootste registers en branchevereniging. Zowel VastgoedCert als het NRVT werkt met verplichte cursusdagen binnen de urenverplichting, houd hier dus rekening mee bij het inplannen van uw educatie. ​

studieverplichting 2017.PNG

​​Cafetariamodel VastgoedCert

​Bij VastgoedCert ziet u bij de studieverplichting twee dagen staan. Wanneer u lid bent van meerdere kamers, kunt u de tweede dag combineren. U doet dus in ieder geval een eerste verplichte dag per kamer. Kies voor de tweede dag een cursus uit die in ieder geval geldig is in één van de kamers waar u aangesloten bent en deze zal ook gelden als tweede dag voor de andere kamers.

Wijziging educatie NRVT

Het NRVT heeft in 2017 een wijziging doorgevoerd die met name relevant is wanneer u lid bent van meerdere vakgroepen. Wanneer u lid bent van meerdere vakgroepen, dient u van iedere vakgroep de verplichte cursusdag te volgen. Hierna hoeft u echter niet voor iedere vakgroep apart de resterende studie-uren te behalen. Hieronder ziet u de studieverplichting van het NRVT schematisch weergegeven:

NRVT studieverplichtingen pging 2.PNG

Naast de verplichte dagen per vakgroep hoeft u in totaal dus nog maar veertien studie-uren te behalen, waarvan u er vijf vrij in kunt vullen volgens de 25%-regel. Deze regel geeft u de ruimte om vijf studie-uren vrij in te vullen met bijvoorbeeld het bijwonen van congressen en relevante branchebijeenkomsten, het schrijven en publiceren van artikelen in vaktijdschriften, het volgen van vaardigheidstrainingen of doceren.  ​

Verplichte cursusdagen per register

VastgoedCert en NRVT werken met verplichte cursusdagen voor iedere vakgroep. Hieronder ziet u welke dagen dit zijn. Let op: bij VastgoedCert Wonen kunt u kiezen tussen 'Aankoop' en '(Eerste hulp bij) juridische actualiteiten', u hoeft deze dus niet beiden te volgen.


VastgoedCert

​Wonen: Aankoop óf Eerste hulp bij juridisch actualiteiten.

Bedrijfsmatig Vastgoed: Vaardigheden BV VastgoedCert.

Landelijk Vastgoed; Actualiteiten LV NRVT en VGC.


NRVT

Wonen: Actualiteiten Wonen NRVT.

Bedrijfsmatig Vastgoed: Actualiteiten BV NRVT.

Landelijk Vastgoed: Actualiteiten LV NRVT en VGC.

WOZ: Actualiteiten WOZ ​

​Alles in één pakket

​Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft de Academie voor Vastgoed complete pakketten jaarlijkse educatie ontwikkeld. Wanneer u kiest voor een pakket, hoeft u zelf niet uit te zoeken met welke cursussen u zo efficiënt mogelij​k aan uw educatie voldoet. U legt in één keer uw jaarlijkse educatie vast en bespaart hiermee ook nog kosten. 

> Klik hier voor meer informatie over de cursuspakketten​

Het kiezen van uw jaarlijkse educatie

Wilt u graag geholpen worden bij het kiezen van uw jaarlijkse educatie? Hiervoor biedt de Academie voor Vastgoed twee manieren. Allereerst kunt u met hulp van de Studieadvieswijzer stap voor stap een cursusplan voor uzelf maken. U kunt ook door ons gebeld worden om de jaarlijkse educatie door te nemen en in te plannen. Geef u dan op voor onze Studieadvies Service.LOGO Studieadvies_Service_RGB.pngToelichting registers

VastgoedCert
VastgoedCert bestaat sinds 2004 en is het register voor makelaars. Binnen dit registers kunt u ingeschreven staan voor drie verschillende Kamers: Wonen, Landelijk Vastgoed en Bedrijfsmatig Vastgoed. Voor VastgoedCert volgt u twee actualiteitendagen per jaar. Bekijk hier of er verplichte dagen zijn waar u bij het inplannen rekening mee dient te houden. De verplichte educatie is door VastgoedCert vastgesteld. Vragen of opmerkingen kunt u bij VastgoedCert stellen: info@vastgoedcert.nl.


Nederlands Register Vastgoed Taxateurs

Het NRVT is het register voor taxateurs. Wanneer u hier ingeschreven staat, dient u een aantal studie-uren per Kamer te halen: Wonen (20), Landelijk Vastgoed (20), Bedrijfsmatig Vastgoed (20 uur), WOZ (20 uur).  Bij onze cursussen staat aangegeven hoeveel uur u kunt verdienen voor het NRVT. Bekijk hier of er verplichte dagen voor u gelden. Voor vragen of opmerkingen over de educatie voor het NRVT kunt u contact met hen opnemen: info@nrvt.nl.


Toelichting brancheverenigingen

NVM 
De NVM is de grootste Nederlandse branchevereniging voor makelaars en taxateurs van Nederland. Ook de NVM werk met jaarlijkse educatie die wordt gerekend in uren: Wonen (20), Landelijk Vastgoed (20), Bedrijfsmatig Vastgoed (10). Op onze cursuspagina's ziet u precies hoeveel een cursus u oplevert. Voor de NVM gelden er geen verplichte dagen. Met vragen over de educatie van de NVM kunt u contact opnemen via deze pagina .


Vastgoedpro
De Academie voor Vastgoed biedt eveneens educatie voor branchevereniging Vastgoedpro. Gecertificeerde Vastgoedpro makelaars en taxateurs doen in ieder geval de benodigde cursussen van VastgoedCert of het NRVT. Daarnaast kunnen niet-gecertificeerde leden met verschillende cursussen uit ons aanbod hun studiepunten (85) halen.


NVR

U kunt lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters. Vooral makelaars/ taxateurs in Agrarisch en Landelijk Vastgoed zijn hier lid van. Ook voor deze branchevereniging hebben we relevante cursussen. 

​